Kontakt

INFO

liburnicon@gmail.com
udruga@kulturnifront.hr

Nena Brozan

programski koordinator
nena.brozan@gmail.com

Ivan Cerovac

Odnosi s javnošću
sepulcralis@gmail.com

Marijan Pavletić

Tehnički koordinator
mravac_kid@yahoo.com