Kontakt

Kontakt INFO liburnicon@gmail.com

Glavni koordinator:

Niccol Heraković  nherakovic@gmail.com

Programski koordinator

Maša Dunatov masha.dunatov@gmail.com

Odnosi s javnošću:

Ivan Cerovac sepulcralis@gmail.com

Voditelj volontera:

Ivan Margitić ivan.margitic@gmail.com