Kontakt

Vaše ime *

Vaš e-mail *

Naslov

Poruka

Tomislav Lesinger
Glavni koordinator
liburnicon@gmail.com
udruga@kulturnifront.hr

Roko Kero                                   Marijan Gvozdić
Programski koordinator                Tehnički koordinator
role11@gmx.net                           marigvo@yahoo.com

Ivan Cerovac                             Marijan Pavletić
Odnosi s javnošću                      Tehnički koordinator
sepulcralis@gmail.com              mravac_kid@yahoo.com